fbpx Case study Jak czterokrotnie zwiększyliśmy ruch na wizytówce? 🚀
logo white

Co to jest Absolute URL? – Definicja

Absolute URL, znany również jako pełny URL, to kompletny adres internetowy, który zawiera wszystkie informacje niezbędne do zlokalizowania danego zasobu w Internecie.

Z czego składa się Absolute URL?

 1. Składniki Absolute URL: Pełny URL składa się z kilku elementów, które razem precyzyjnie określają lokalizację zasobu:
  • Protokół: Wskazuje na metodę, jaką należy użyć do dostępu do zasobu. Najczęściej używanymi protokołami są HTTP (HyperText Transfer Protocol) i HTTPS (HTTP Secure).
  • Domena: Nazwa domeny to unikalny adres, który identyfikuje serwer, na którym znajduje się zasób. Na przykład: www.przyklad.com.
  • Ścieżka: Ścieżka wskazuje na konkretny zasób (taki jak strona internetowa, obrazek, plik) na serwerze. Na przykład: /strona.html.
  • Parametry (opcjonalnie): Czasami URL zawiera parametry po znaku zapytania (?), które mogą przekazywać dodatkowe informacje lub instrukcje.
 2. Przykład Absolute URL: Pełny adres URL do konkretnej strony internetowej może wyglądać następująco: https://www.przyklad.com/strona.html.
 3. Różnica między Absolute a Relative URL: W przeciwieństwie do relative URL, który jest niekompletny i odnosi się do zasobu w relacji do bieżącego URL, absolute URL zawiera pełne informacje, niezależnie od kontekstu. Oznacza to, że absolute URL zawsze prowadzi do tego samego miejsca, bez względu na to, skąd jest uruchamiany.

Jakie jest zastosowanie Absolute URL?

Absolute URL jest używany, gdy konieczne jest jednoznaczne określenie lokalizacji zasobu, na przykład w linkach na stronach internetowych, w udostępnianiu zasobów w mediach społecznościowych, czy w sytuacjach, gdy trzeba zapewnić dostęp do zasobu niezależnie od położenia strony lub aplikacji, z której URL jest uruchamiany.

Zobacz także:

European Union
Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Cookies