fbpx Case study Jak wygenerowaliśmy 600 tys przychodu dla sklepu obuwniczego? 📈
logo white logo unia
Dofinanowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Firma Mateusz Haber JustIdea otrzymała dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu

„Zwiększenie potencjału konkurencyjnego i promocja marki JustIdea na rynkach zagranicznych, w tym na rynku perspektywicznym USA”

Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności marki JustIdea na arenie międzynarodowej oraz na wybranym rynku perspektywicznym, a w konsekwencji pozyskanie klientów zagranicznych

Planowane efekty

Rezultatem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej oraz wzrost przychodów z eksportu, co wpłynie pozytywnie na możliwości związane z wdrażaniem innowacyjnych technologii i rozwiązań

Instytucja pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Termin Realizacji: 01.2020r. – 12.2023r.

Całkowita wartość projektu: 488 000 PLN

Wkład Funduszu Europejskiego: 414 800 PLN (~85%)

Spotkajmy się na żywo

Sprawdź wszystkie wydarzenia
4-5.03.2024

Lorem ipsum

4-5.03.2024

Lorem ipsum

4-5.03.2024

Lorem ipsum

4-5.03.2024

Lorem ipsum

4-5.03.2024

Lorem ipsum

4-5.03.2024

Lorem ipsum

European Union
Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Cookies