fbpx Case study Jak wygenerowaliśmy 600 tys przychodu dla sklepu obuwniczego? 📈
logo white logo unia
Dofinanowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Co to jest CSR? – Definicja

CSR, czyli Corporate Social Responsibility, to koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie włączają społeczne i ekologiczne kwestie do swoich działań biznesowych oraz w relacje z interesariuszami. To podejście wykracza poza wymogi prawne, akcentując zobowiązanie firm do działania w sposób etyczny, z korzyścią dla społeczeństwa, środowiska oraz gospodarki.

Główne Obszary CSR

 • Odpowiedzialność Środowiskowa: Działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu firmy na środowisko, np. poprzez zrównoważone zarządzanie zasobami, redukcję emisji i recykling.
 • Odpowiedzialność Społeczna: Inicjatywy skierowane na wsparcie społeczności lokalnych, poprawę warunków pracy i życia pracowników, działania charytatywne, wspieranie edukacji i zdrowia.
 • Etyka Biznesowa: Przejrzystość, uczciwe praktyki biznesowe, zapobieganie korupcji, poszanowanie praw człowieka.

Korzyści z Implementacji CSR

 • Poprawa Wizerunku Marki: Firmy zaangażowane w CSR często są postrzegane jako bardziej odpowiedzialne i etyczne, co może zwiększać lojalność klientów i pozycję rynkową.
 • Lepsze Relacje z Interesariuszami: CSR może pomóc w budowaniu silniejszych relacji z klientami, pracownikami, dostawcami, i społecznościami lokalnymi.
 • Zwiększenie Konkurencyjności: Firmy stosujące CSR mogą zyskać przewagę konkurencyjną, przyciągając klientów, którzy preferują firmy etyczne i świadome społecznie.
 • Ryzyko i Zgodność: CSR pomaga w zarządzaniu ryzykiem i zapewnia zgodność z regulacjami prawnymi i standardami branżowymi.

Przykłady Działania w Ramach CSR

 • Programy Zrównoważonego Rozwoju: Inwestowanie w odnawialne źródła energii, zrównoważoną produkcję, ograniczanie odpadów.
 • Programy Charytatywne i Społecznościowe: Wsparcie dla organizacji charytatywnych, wolontariat pracowniczy, projekty rozwoju społeczności lokalnych.
 • Etyczna Łańcuch Dostaw: Współpraca tylko z dostawcami przestrzegającymi odpowiednich standardów etycznych i środowiskowych.

Wyzwania i Krytyka CSR

 • Wyzwania w Implemantacji: Skuteczne włączenie CSR do strategii biznesowej może być trudne i wymagać znacznych zasobów.
 • Krytyka „Greenwashingu”: Niektóre firmy mogą być oskarżane o „greenwashing”, czyli kreowanie wizerunku ekologicznego bez realnego wpływu na środowisko.

Trendy i Przyszłość CSR

 • Zrównoważony Rozwój: Wzrost świadomości na temat zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju będzie kształtować strategie CSR.
 • Społeczna Świadomość Konsumentów: Klienci coraz bardziej oczekują od firm odpowiedzialnego działania, co staje się istotnym czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe.

Podsumowując, CSR stanowi istotny element współczesnej praktyki biznesowej, który przynosi korzyści zarówno firmom, jak i społeczeństwu. Firmy stosujące CSR nie tylko przyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych, ale również zyskują na reputacji i lojalności klientów.

 

Zobacz także:

Spotkajmy się na żywo:

Wszystkie wydarzenia
26.04.2024

Konferencja E-wolucja

20.03.2024

ProstoDoKasy Fly Offline

15.03.2024

eMarketing Event

14.03.2024

Ecommerce.pl Event 2.0

08.03.2024

Konferencja E-wolucja

13-16.11 2023

Web Summit 2023

30-31.10.2023

Madrid Tech Show 2023

27.10.2023

24. Targi eHandlu

17.10.2023

Ecommerce.pl Event 1.0

07.09.2023

PrestaShop Connect

10-19.03 2023

SXSW 2023

18-20.10 2022

Techcrunch 2022

30.05-02.06 2022

Hannover Messe 2022

European Union
Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Cookies