fbpx Case study Ponad 800 000 obrotu w 30 dni? Zobacz, jak to zrobiliśmy! 📊
logo white logo unia
Dofinanowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Co to jest KPI? – Definicja

KPI, czyli Key Performance Indicators (Wskaźniki Kluczowej Wydajności), to mierzalne wartości, które pokazują, jak efektywnie firma realizuje swoje kluczowe cele biznesowe. Organizacje używają KPI do oceny swojego sukcesu na różnych poziomach – od ogólnych celów firmowych po konkretne projekty i działania w różnych działach, takich jak sprzedaż, marketing, HR czy produkcja. Dzięki KPI menedżerowie i pracownicy mogą monitorować postępy w realizacji celów i dokonywać niezbędnych korekt w strategiach.

Przykłady KPI

Sprzedaż:

   • Całkowity przychód
   • Współczynnik konwersji sprzedaży
   • Średnia wartość zamówienia

Marketing:

   • Koszt pozyskania klienta (CAC)
   • Wartość życiowa klienta (LTV)
   • Współczynnik konwersji kampanii

Obsługa klienta:

   • Wskaźnik satysfakcji klienta (CSAT)
   • Czas rozwiązania problemu
   • Stopa retencji klientów

Zasoby ludzkie (HR):

  • Wskaźnik rotacji pracowników
  • Czas wypełniania stanowiska
  • Zaangażowanie pracowników

Jak Wybrać KPI?

 • Związane z celami: KPI powinny być ściśle powiązane z kluczowymi celami biznesowymi organizacji.
 • Mierzalne: Muszą być mierzalne, aby można było obiektywnie ocenić postęp.
 • Realistyczne: Powinny odzwierciedlać cele, które są ambitne, ale jednocześnie możliwe do osiągnięcia.
 • Aktualne: Ważne jest, aby były one na bieżąco aktualizowane i odzwierciedlały obecne warunki rynkowe oraz cele firmy.
 • Specyficzne: Im bardziej konkretne, tym łatwiej jest je śledzić i na nich działać.

Jak Używać KPI?

 • Monitorowanie postępów: Regularne śledzenie KPI pozwala zespołom na szybką reakcję na zmiany i dostosowywanie strategii.
 • Podejmowanie decyzji: Dane uzyskane z KPI mogą pomóc w podejmowaniu informowanych decyzji biznesowych.
 • Motywowanie zespołu: Ustalenie jasnych KPI może motywować pracowników do osiągania celów przez zrozumienie, jak ich praca wpływa na ogólny sukces firmy.
 • Komunikacja wewnętrzna: KPI mogą służyć jako narzędzie komunikacji, pomagając wszystkim pracownikom zrozumieć priorytety firmy.

Wyzwania związane z KPI

 • Nadmiar wskaźników: Zbyt wiele KPI może prowadzić do dezorientacji i rozproszenia uwagi zespołów.
 • Niewłaściwy wybór KPI: Wybór niewłaściwych wskaźników może skupić uwagę na niewłaściwych obszarach działalności.
 • Zmiana celów biznesowych: KPI powinny być elastyczne i dostosowywane w miarę ewolucji celów i strategii firmy.

Podsumowanie

KPI są niezbędnym narzędziem w zarządzaniu każdą organizacją, umożliwiającym mierzenie postępów w realizacji celów, optymalizację procesów i strategii, a także motywowanie i angażowanie pracowników. Aby były one skuteczne, muszą być dobrze zaprojektowane, regularnie monitorowane i dostosowywane do zmieniających się warunków oraz celów biznesowych.

Zobacz także:

Spotkajmy się na żywo:

Wszystkie wydarzenia
26.04.2024

Konferencja E-wolucja

20.03.2024

ProstoDoKasy Fly Offline

15.03.2024

eMarketing Event

14.03.2024

Ecommerce.pl Event 2.0

08.03.2024

Konferencja E-wolucja

13-16.11 2023

Web Summit 2023

30-31.10.2023

Madrid Tech Show 2023

27.10.2023

24. Targi eHandlu

17.10.2023

Ecommerce.pl Event 1.0

07.09.2023

PrestaShop Connect

10-19.03 2023

SXSW 2023

18-20.10 2022

Techcrunch 2022

30.05-02.06 2022

Hannover Messe 2022

European Union
Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Cookies