fbpx Case study Ponad 800 000 obrotu w 30 dni? Zobacz, jak to zrobiliśmy! 📊
logo white logo unia
Dofinanowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Co to jest Metoda SMARTER? – Definicja

Metoda SMARTER, będąca rozwinięciem klasycznego modelu SMART, to zaawansowane podejście do planowania i realizacji celów, które pomaga w osiąganiu sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Metoda ta skupia się na ustalaniu celów, które są nie tylko mierzalne i realne, ale również elastyczne i przemyślane.

Definicja i Składniki Metody SMARTER: Metoda SMARTER to akronim, w którym każda litera oznacza kluczowy element skutecznego planowania celów:

 • S – Specyficzne (Specific): Cele powinny być jasno zdefiniowane i konkretne.
 • M – Mierzalne (Measurable): Musi istnieć sposób na zmierzenie postępów w realizacji celu.
 • A – Osiągalne (Achievable): Cele powinny być realistyczne i możliwe do osiągnięcia.
 • R – Relewantne (Relevant): Cel powinien być ważny i istotny dla osoby lub organizacji.
 • T – Ograniczone w Czasie (Time-bound): Cele powinny mieć ustalony termin realizacji.
 • E – Elastyczne (Elastic): Cele powinny być dostosowywane w miarę zmieniających się okoliczności.
 • R – Przemyślane (Reviewed): Regularna ocena i przegląd celów jest kluczowa.

Zastosowanie Metody SMARTER:

Metoda SMARTER znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, od zarządzania projektami, przez rozwój osobisty, aż po strategie biznesowe. Pozwala ona na efektywne zarządzanie czasem i zasobami, skupienie na tym, co najważniejsze, oraz elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się warunków.

Zalety i Korzyści:

 • Skupienie na Celu: Pomaga w precyzyjnym określeniu, co chcemy osiągnąć.
 • Motywacja: Jasno określone cele zwiększają motywację i zaangażowanie w ich realizację.
 • Elastyczność: Umożliwia adaptację do zmian i nieprzewidzianych sytuacji.
 • Skuteczność: Poprawia efektywność działania poprzez regularny przegląd i ocenę postępów.

Wyzwania i Ryzyko:

 • Zbyt Wysokie Cele: Ustalenie nierealistycznych celów może prowadzić do frustracji i demotywacji.
 • Brak Elastyczności: Sztywne trzymanie się celów, pomimo zmieniających się okoliczności, może przynieść więcej szkody niż pożytku.
 • Trudności w Mierzeniu Postępów: W niektórych przypadkach, zwłaszcza w obszarach subiektywnych, trudno jest dokładnie zmierzyć postępy.

Przykłady Zastosowania Metody SMARTER:

W Biznesie: Firma ustala konkretny i mierzalny cel zwiększenia sprzedaży o 20% w ciągu roku, z regularnymi przeglądami strategii sprzedażowych i elastycznym dostosowywaniem się do zmieniających się trendów rynkowych.

W Rozwoju Osobistym: Osoba ustala cel nauki nowego języka, określając konkretne umiejętności do osiągnięcia w określonym czasie, z możliwością dostosowania planu nauki do własnego tempa postępów.

Podsumowanie

Metoda SMARTER to rozbudowana wersja popularnego modelu SMART, która dodaje elementy elastyczności i regularnego przeglądu celów. Jest to skuteczne narzędzie, które pomaga w precyzyjnym określaniu, planowaniu i realizacji celów. Dzięki swojej uniwersalności, metoda znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia, od osobistych aspiracji po zaawansowane strategie biznesowe. Chociaż niesie ze sobą pewne wyzwania, odpowiednie stosowanie metody SMARTER może znacząco przyczynić się do osiągania sukcesów i ciągłego rozwoju.

 

Zobacz także:

Spotkajmy się na żywo:

Wszystkie wydarzenia
26.04.2024

Konferencja E-wolucja

20.03.2024

ProstoDoKasy Fly Offline

15.03.2024

eMarketing Event

14.03.2024

Ecommerce.pl Event 2.0

08.03.2024

Konferencja E-wolucja

13-16.11 2023

Web Summit 2023

30-31.10.2023

Madrid Tech Show 2023

27.10.2023

24. Targi eHandlu

17.10.2023

Ecommerce.pl Event 1.0

07.09.2023

PrestaShop Connect

10-19.03 2023

SXSW 2023

18-20.10 2022

Techcrunch 2022

30.05-02.06 2022

Hannover Messe 2022

European Union
Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Cookies