fbpx Case study Ponad 800 000 obrotu w 30 dni? Zobacz, jak to zrobiliśmy! 📊
logo white logo unia
Dofinanowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Co to jest analiza konkurencji? – Definicja

Analiza konkurencji to proces badania i oceny działań oraz strategii firm działających w tym samym sektorze lub branży, w celu zrozumienia ich mocnych i słabych stron, oraz określenia konkurencyjnej przewagi. Jest to kluczowy element zarządzania strategicznego i pomaga przedsiębiorstwom w podejmowaniu mądrych decyzji dotyczących rozwoju, marketingu i pozycjonowania na rynku.

Analiza konkurencji – Cel

Analiza konkurencji ma na celu uzyskanie pełnego obrazu konkurencyjnego otoczenia przedsiębiorstwa. Oto jej główne cele:

  1. Identyfikacja konkurentów – analiza pomaga zidentyfikować wszystkich głównych konkurentów działających w danej branży oraz określić ich wielkość, pozycję rynkową i strategie.
  2. Ocena mocnych i słabych stron konkurentów – analiza pozwala zrozumieć, w czym konkretni konkurenci są dobrzy, a w czym słabi. To umożliwia przedsiębiorstwu wykorzystanie swoich przewag konkurencyjnych i unikanie typowych błędów.
  3. Określenie trendów i szans rynkowych – badanie konkurencji pozwala na zidentyfikowanie trendów rynkowych, które mogą stwarzać nowe szanse lub zagrożenia dla przedsiębiorstwa.
  4. Doskonalenie strategii marketingowej – na podstawie analizy konkurencji można dostosować strategię marketingową, aby lepiej konkurować na rynku i przyciągnąć klientów.
  5. Podejmowanie decyzji strategicznych – wyniki analizy konkurencji służą jako podstawa do podejmowania decyzji strategicznych, takich jak rozwijanie nowych produktów, ekspansja na nowe rynki czy restrukturyzacja firmy.

Analiza konkurencji – Wniosek

Analiza konkurencji jest nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem i ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu na konkurencyjnym rynku. Regularne przeprowadzanie takich analiz pozwala na monitorowanie zmian w otoczeniu konkurencyjnym i dostosowywanie strategii działania w celu utrzymania lub zwiększenia konkurencyjności firmy.

Zobacz także:

Spotkajmy się na żywo

Sprawdź wszystkie wydarzenia
4-5.03.2024

Lorem ipsum

4-5.03.2024

Lorem ipsum

4-5.03.2024

Lorem ipsum

4-5.03.2024

Lorem ipsum

4-5.03.2024

Lorem ipsum

4-5.03.2024

Lorem ipsum

European Union
Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Cookies