fbpx Case study Ponad 800 000 obrotu w 30 dni? Zobacz, jak to zrobiliśmy! 📊
logo white logo unia
Dofinanowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Co to jest atrybut Target? Definicja Atrybutu Target

Atrybut target jest używany w języku HTML w kontekście hiperłączy (znacznik <a>). Określa, w jaki sposób ma zostać otwarty docelowy zasób lub strona internetowa wskazana przez link. Atrybut ten pozwala na kontrolę nad tym, czy link ma być otwarty w tym samym oknie/przeglądarce, nowym oknie/przeglądarce, w ramce (iframe) czy też w określonym, nazwanym oknie.

Atrybut Target: Kluczowe Wartości

 1. _blank: Otwiera link w nowym oknie lub karcie przeglądarki.
 2. _self: Otwiera link w tym samym oknie lub karcie (domyślne ustawienie, jeśli atrybut target nie jest określony).
 3. _parent: Otwiera link w ramce nadrzędnej, jeśli istnieje; w przeciwnym razie działa jak _self.
 4. _top: Otwiera link w pełnym oknie przeglądarki, anulując wszystkie ramki.
 5. Nazwa okna: Ustawienie specyficznej nazwy pozwala otworzyć link w określonym, nazwanym oknie.

Atrybut Target: Zastosowanie

Atrybut target jest często wykorzystywany do:

 • Otwierania zewnętrznych linków w nowym oknie, aby użytkownik nie opuszczał pierwotnej strony (używając _blank).
 • Kontroli nawigacji w aplikacjach webowych, np. w systemach zarządzania treścią czy stronach internetowych.

Atrybut Target: Dobre Praktyki

 • Używanie _blank z rozważaniem: Automatyczne otwieranie linków w nowych oknach/kartach może być niewygodne dla użytkowników, dlatego warto używać tej opcji tylko tam, gdzie jest to uzasadnione.
 • Ochrona Bezpieczeństwa: Podczas korzystania z _blank, zaleca się dodanie atrybutu rel="noopener noreferrer" dla ochrony przed możliwymi atakami typu „tabnabbing”.

Atrybut Target: Wyzwania

 • Użyteczność i Dostępność: Niektórzy użytkownicy mogą być zdezorientowani, gdy strony otwierają się w nowych oknach lub kartach, co może wpływać na doświadczenie użytkownika.
 • Kompatybilność z Czytnikami Ekranu: Należy upewnić się, że zastosowanie atrybutu target nie wpływa negatywnie na dostępność strony dla osób korzystających z czytników ekranu.

Zobacz także:

Spotkajmy się na żywo

Sprawdź wszystkie wydarzenia
4-5.03.2024

Lorem ipsum

4-5.03.2024

Lorem ipsum

4-5.03.2024

Lorem ipsum

4-5.03.2024

Lorem ipsum

4-5.03.2024

Lorem ipsum

4-5.03.2024

Lorem ipsum

European Union
Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Cookies