fbpx Case study Jak wygenerowaliśmy 600 tys przychodu dla sklepu obuwniczego? 📈
logo white logo unia
Dofinanowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Co to jest Case Study? – Definicja

Case Study (studium przypadku) to szczegółowa analiza konkretnego przypadku, sytuacji, osoby, grupy, organizacji lub zdarzenia. Jest to metoda badawcza często stosowana w naukach społecznych, biznesie i medycynie, mająca na celu dogłębne zrozumienie złożonych zagadnień w ich naturalnym kontekście.

Case study może obejmować analizę historyczną, badania jakościowe, a także zbieranie i analizę danych ilościowych. Celem jest zdobycie wnikliwej wiedzy o danym temacie, zrozumienie istotnych czynników i dynamiki, oraz wyciągnięcie ogólnych wniosków, które mogą być zastosowane w innych podobnych sytuacjach.

Zastosowania Case Study

Case study znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach i kontekstach:

  • Edukacja i szkolenia – W edukacji, case study jest używane jako narzędzie do nauczania, pozwalające studentom na analizę rzeczywistych scenariuszy, co sprzyja krytycznemu myśleniu i rozwiązywaniu problemów.
  • Biznes i zarządzanie – W świecie biznesu, studia przypadku są często wykorzystywane do analizy strategii biznesowych, decyzji zarządczych, procesów korporacyjnych oraz ich wpływu na wyniki firmy.
  • Badania naukowe i medyczne – W medycynie i naukach społecznych, case study umożliwia dogłębne zrozumienie złożonych zjawisk medycznych, psychologicznych czy społecznych.

Jak tworzyć skuteczne Case Study?

Aby stworzyć skuteczne case study, należy przestrzegać kilku kluczowych zasad:

  • Wybór tematu – Należy dokładnie wybrać przypadek, który jest unikalny, interesujący lub ma szczególną wartość edukacyjną czy badawczą.
  • Zbieranie danych – Ważne jest zgromadzenie szczegółowych informacji, które mogą obejmować wywiady, obserwacje, dokumenty, zapisy i dane ilościowe.
  • Analiza i interpretacja – Należy przeprowadzić dogłębną analizę zebranych danych, identyfikując kluczowe wzorce, problemy i wnioski.
  • Prezentacja wyników – Case study powinno być przedstawione w klarowny i przystępny sposób, podkreślając jego kluczowe wnioski i implikacje.

Zobacz także:

Spotkajmy się na żywo

Sprawdź wszystkie wydarzenia
4-5.03.2024

Lorem ipsum

4-5.03.2024

Lorem ipsum

4-5.03.2024

Lorem ipsum

4-5.03.2024

Lorem ipsum

4-5.03.2024

Lorem ipsum

4-5.03.2024

Lorem ipsum

European Union
Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Cookies