fbpx Case study Jak wygenerowaliśmy 600 tys przychodu dla sklepu obuwniczego? 📈
logo white logo unia
Dofinanowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Co to jest SWOT? – Definicja

Analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) to popularna metoda strategiczna używana do oceny mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń dla firmy lub projektu. Jest to narzędzie pomocne w planowaniu strategicznym, umożliwiające organizacjom lepsze zrozumienie ich wewnętrznej sytuacji oraz otoczenia rynkowego.

Mocne Strony (Strengths)

 • Definicja: Wewnętrzne atrybuty firmy, które dają jej przewagę na rynku.
 • Przykłady: Silna marka, lojalna baza klientów, unikalne technologie, doświadczony zespół, efektywne procesy wewnętrzne.
 • Zastosowanie: Zrozumienie mocnych stron pomaga w maksymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów i kompetencji.

Słabe Strony (Weaknesses)

 • Definicja: Wewnętrzne ograniczenia lub niedociągnięcia, które mogą przeszkadzać firmie w osiągnięciu celów.
 • Przykłady: Brak zasobów finansowych, niedostateczna infrastruktura, braki w kompetencjach, słaba rozpoznawalność marki.
 • Zastosowanie: Identyfikacja słabych stron umożliwia firmom pracę nad ich poprawą i minimalizację ich wpływu.

Szanse (Opportunities)

 • Definicja: Zewnętrzne okoliczności, które mogą być korzystne dla firmy.
 • Przykłady: Zmiany rynkowe, nowe technologie, zmiany w prawodawstwie, trendy konsumenckie.
 • Zastosowanie: Rozpoznanie szans pozwala na wykorzystanie korzystnych warunków rynkowych i adaptację strategii firmy.

Zagrożenia (Threats)

 • Definicja: Zewnętrzne czynniki, które mogą zaszkodzić firmie lub jej działaniom.
 • Przykłady: Zwiększona konkurencja, niekorzystne zmiany prawne, kryzysy gospodarcze, negatywne zmiany w preferencjach klientów.
 • Zastosowanie: Rozpoznanie zagrożeń jest kluczowe dla opracowania planów awaryjnych i strategii minimalizacji ryzyka.

Praktyczne Wykorzystanie Analizy SWOT

 • Strategia Biznesowa: Pomaga w formułowaniu strategii, poprzez dopasowanie mocnych stron do szans rynkowych i adresowanie słabości oraz zagrożeń.
 • Rozwój Osobisty: Może być również używana indywidualnie do planowania rozwoju osobistego i kariery.
 • Planowanie Projektów: Użyteczna w ocenie możliwości i ryzyk związanych z nowymi projektami.

Ograniczenia Analizy SWOT

 • Subiektywność: Wyniki analizy mogą być subiektywne, zależące od perspektywy osób przeprowadzających analizę.
 • Dynamiczne Środowisko Biznesowe: Analiza SWOT może nie uwzględniać zmieniających się warunków rynkowych, jeśli nie jest regularnie aktualizowana.

Podsumowując, analiza SWOT jest wartościowym narzędziem, które może pomóc firmom oraz indywidualnym osobom w lepszym zrozumieniu ich pozycji strategicznej i planowaniu przyszłych działań. Jest jednak ważne, aby pamiętać o jej ograniczeniach i stosować ją jako jeden z wielu elementów procesu decyzyjnego.

Zobacz także:

Spotkajmy się na żywo:

Wszystkie wydarzenia
26.04.2024

Konferencja E-wolucja

20.03.2024

ProstoDoKasy Fly Offline

15.03.2024

eMarketing Event

14.03.2024

Ecommerce.pl Event 2.0

08.03.2024

Konferencja E-wolucja

13-16.11 2023

Web Summit 2023

30-31.10.2023

Madrid Tech Show 2023

27.10.2023

24. Targi eHandlu

17.10.2023

Ecommerce.pl Event 1.0

07.09.2023

PrestaShop Connect

10-19.03 2023

SXSW 2023

18-20.10 2022

Techcrunch 2022

30.05-02.06 2022

Hannover Messe 2022

European Union
Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Cookies