fbpx Case study Jak czterokrotnie zwiększyliśmy ruch na wizytówce? 🚀
logo white logo unia
Dofinanowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Co to jest Analiza Space? – Definicja

Analiza SPACE (Strategic Position and Action Evaluation) to zaawansowane narzędzie strategicznej analizy wykorzystywane w zarządzaniu i planowaniu biznesowym. Pozwala na ocenę pozycji konkurencyjnej firmy poprzez analizę czterech kluczowych obszarów: Siły Konkurencyjnej (Competitive Advantage), Siły Finansowej (Financial Strength), Atrakcyjności Rynku (Market Attractiveness) oraz Stabilności Środowiskowej (Environmental Stability).

Jakie są komponenty Analizy SPACE?

 1. Siła Konkurencyjna: Ocenia, jak firma radzi sobie w konkurencji z innymi przedsiębiorstwami. Obejmuje analizę czynników takich jak udział w rynku, jakość produktów, lojalność klientów, i innowacyjność.
 2. Siła Finansowa: Bada zdolność finansową firmy, uwzględniając dochody, rentowność, zdolność do generowania przepływów pieniężnych, i stabilność finansową.
 3. Atrakcyjność Rynku: Analizuje potencjał i atrakcyjność sektora, w którym firma działa, biorąc pod uwagę czynniki jak wielkość rynku, tempo wzrostu, i rentowność.
 4. Stabilność Środowiskowa: Ocenia wpływ zewnętrznych czynników środowiskowych, takich jak zmienność rynku, zmiany technologiczne, ryzyko regulacyjne, i inne zagrożenia zewnętrzne.

Proces Analizy SPACE:

 • Ocena czynników: Firmy oceniają każdy z czterech wymiarów na podstawie wewnętrznych i zewnętrznych danych.
 • Mapowanie wyników: Wyniki są mapowane na dwuwymiarowej matrycy SPACE, gdzie osie reprezentują wymiary wewnętrzne (Siła Konkurencyjna, Siła Finansowa) i zewnętrzne (Atrakcyjność Rynku, Stabilność Środowiskowa).
 • Analiza strategiczna: Na podstawie położenia firmy na matrycy SPACE, można określić ogólną strategiczną postawę – defensywną, agresywną, konserwatywną, czy konkurencyjną.

Zastosowanie Analizy SPACE:

 • Formułowanie Strategii: Pomaga w identyfikacji odpowiednich strategii biznesowych i konkurencyjnych na podstawie pozycji firmy.
 • Ocena Ryzyka i Możliwości: Ułatwia zrozumienie ryzyka i możliwości związanych z otoczeniem biznesowym.
 • Równoważenie Perspektyw: Integracja zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych aspektów działalności firmy w procesie planowania strategicznego.

Wyzwania:

 • Subiektywność ocen: Wyniki analizy mogą być subiektywne, zależne od oceny osób przeprowadzających analizę.
 • Złożoność: Zrozumienie i właściwe zastosowanie narzędzia wymaga głębokiego zrozumienia wielu aspektów działalności firmy.

Podsumowanie: Analiza SPACE to wszechstronne narzędzie do oceny pozycji strategicznej firmy, które pozwala na holistyczne spojrzenie na jej siłę konkurencyjną, stabilność finansową, atrakcyjność rynku i stabilność środowiskową. Jest pomocna w kształtowaniu strategicznych kierunków działania, choć wymaga dokładnej analizy i obiektywnej oceny.

Zobacz także:

Spotkajmy się na żywo:

Wszystkie wydarzenia
29.05.2024

SemKRK

26.04.2024

Konferencja E-wolucja Lublin

22.03.2024

Konferencja E-wolucja Łódź

20.03.2024

ProstoDoKasy Fly Offline

15.03.2024

eMarketing Event

14.03.2024

Ecommerce.pl Event 2.0

08.03.2024

Konferencja E-wolucja Kraków

13-16.11 2023

Web Summit 2023

30-31.10.2023

Madrid Tech Show 2023

27.10.2023

24. Targi eHandlu

17.10.2023

Ecommerce.pl Event 1.0

07.09.2023

PrestaShop Connect

10-19.03 2023

SXSW 2023

18-20.10 2022

Techcrunch 2022

30.05-02.06 2022

Hannover Messe 2022

European Union
Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Cookies