fbpx Case study Jak wygenerowaliśmy 600 tys przychodu dla sklepu obuwniczego? 📈
logo white logo unia
Dofinanowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Co to jest Brand Safety? – Definicja

Brand safety, czyli bezpieczeństwo marki, to koncepcja w marketingu cyfrowym, która odnosi się do praktyk i strategii mających na celu zapewnienie, że reklamy marki nie są wyświetlane w kontekście, który może być uznany za szkodliwy dla wizerunku marki. 

Cechy Brand Safety:

 • Ochrona wizerunku – Zapobieganie asocjacji marki z negatywnym kontekstem lub treściami, które mogą zaszkodzić jej reputacji.
 • Kontekst umieszczania reklam – Upewnianie się, że reklamy nie pojawiają się na stronach lub w mediach z kontrowersyjnymi, szkodliwymi lub nieodpowiednimi treściami.
 • Zgodność z wartościami marki – Dostosowanie strategii reklamowej do wartości i standardów marki, aby zapewnić spójność komunikatu.
 • Wykorzystanie technologii – Użycie zaawansowanych narzędzi i technologii do filtracji i automatycznego wykluczania nieodpowiednich miejsc reklamowych.

Techniki i metody Brand Safety

 • Ustawienia prywatności i zgód użytkowników – Przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności, takich jak RODO, zapewnia, że reklamy są wyświetlane w sposób etyczny i zgodny z oczekiwaniami użytkowników.
 • Zarządzanie słowami kluczowymi – Stosowanie filtrowania słów kluczowych, aby unikać umieszczania reklam na stronach zawierających określone, potencjalnie szkodliwe terminy.
 • Użycie zaawansowanych technologii AI i ML – Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do bardziej precyzyjnego i dynamicznego analizowania treści, z której reklamy mogą być powiązane.
 • Stosowanie umów i wytycznych z partnerami reklamowymi – Współpraca tylko z zaufanymi sieciami i wydawcami, którzy mogą zagwarantować przestrzeganie standardów brand safety.

Zalety i korzyści stosowania brand safety

 • Długoterminowa odporność marki – Buduje odporność marki na przyszłe zagrożenia i zmiany w percepcji społecznej.
 • Spójność z wartościami marki – Zapewnia, że treści reklamowe są zgodne z wartościami i standardami etycznymi firmy.
 • Zwiększenie zaufania konsumentów – Klienci często wolą marki, które wykazują odpowiedzialność i świadomość społeczną, co może prowadzić do budowania większego zaufania.

Brand safety – wyzwania i ryzyko

 • Ryzyko nadmiernej cenzury – Istnieje ryzyko, że zbyt rygorystyczne podejście do brand safety może ograniczyć zasięg i skuteczność kampanii reklamowych.
 • Fałszywe pozytywy – Automatyczne systemy mogą czasami błędnie identyfikować bezpieczne treści jako szkodliwe, ograniczając zasięg kampanii.
 • Wyzwanie wszechstronności – Balansowanie pomiędzy byciem bezpiecznym a innowacyjnym i odważnym w komunikacji marketingowej może być trudne.

Podsumowanie:

Brand safety jest kluczowym elementem strategii marketingowej, który wymaga ciągłego monitorowania i dostosowywania, aby zapewnić, że marka jest chroniona przed potencjalnie szkodliwymi skojarzeniami. Pomimo wyzwań, korzyści płynące z utrzymania bezpiecznego środowiska dla marki przyczyniają się do jej długoterminowej siły i reputacji.

Zobacz także:

Spotkajmy się na żywo

Sprawdź wszystkie wydarzenia
4-5.03.2024

Lorem ipsum

4-5.03.2024

Lorem ipsum

4-5.03.2024

Lorem ipsum

4-5.03.2024

Lorem ipsum

4-5.03.2024

Lorem ipsum

4-5.03.2024

Lorem ipsum

European Union
Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Cookies