fbpx Case study Jak czterokrotnie zwiększyliśmy ruch na wizytówce? 🚀
logo white logo unia
Dofinanowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Co to jest Revshare? – Definicja

Revshare, czyli model dzielenia się przychodami (Revenue Sharing), to popularny sposób rozliczeń finansowych stosowany w różnych branżach, w tym w marketingu internetowym, mediach cyfrowych, branży gier, programach partnerskich i innych. Model ten polega na podziale przychodów generowanych przez konkretny produkt, usługę lub projekt między dwie lub więcej stron na z góry ustalonych warunkach.

Jak działa Revshare?

 • Ustalenie warunków – Strony współpracujące ustalają procentowy udział w przychodach, które będą dzielone między siebie.
 • Generowanie przychodów – Przychody mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak sprzedaż produktów, reklamy, subskrypcje, itp.
 • Podział przychodów – Na podstawie ustalonego wcześniej procentu, przychody są regularnie rozdzielane między strony.

Zastosowania Revshare

 • Programy afiliacyjne – W marketingu afiliacyjnym, wydawcy (afilianci) promują produkty lub usługi i otrzymują procent od sprzedaży lub innej konwertowanej akcji.
 • Reklama online – Wydawcy treści internetowych dzielą się przychodami z platformami reklamowymi za wyświetlanie reklam na swoich stronach.
 • Rozwój oprogramowania i gry – Twórcy gier lub aplikacji mogą dzielić się przychodami ze sprzedaży lub mikrotransakcji z platformami dystrybucji lub innymi partnerami.

Zalety modelu Revshare

 • Wzajemne korzyści – Model revshare motywuje obie strony do maksymalizacji przychodów, ponieważ sukces jednej strony bezpośrednio przekłada się na korzyści dla drugiej.
 • Elastyczność – Warunki umowy revshare mogą być dostosowane do potrzeb i możliwości każdej ze stron.
 • Niskie ryzyko początkowe – Dla wydawców lub afiliantów, model revshare często oznacza niższe ryzyko inwestycyjne w porównaniu do modeli opartych na stałych opłatach.

Revshare – Wyzwania i ograniczenia

 • Zależność od dokładności pomiarów – Wymaga zaufania do sposobu śledzenia i raportowania przychodów.
 • Zmienność przychodów – Przychody mogą być niestabilne i zależne od wielu czynników, co utrudnia planowanie finansowe.
 • Negocjacje i zarządzanie umową – Ustalenie sprawiedliwych warunków i zarządzanie umową może być skomplikowane i wymagać ciągłej uwagi.

Najlepsze praktyki Revshare

 • Transparentność – Jasne i transparentne zasady rozliczeń oraz dostęp do dokładnych danych o przychodach są kluczowe dla zaufania i długoterminowej współpracy.
 • Dokładne śledzenie – Inwestycja w niezawodne narzędzia śledzące i audytowanie ich działania zapewnia, że podział przychodów jest dokładny.
 • Elastyczność umowy – Umowy powinny być na tyle elastyczne, aby można było je dostosować do zmieniających się warunków rynkowych i wyników.

Podsumowując, model revshare to atrakcyjna opcja dla firm i indywidualnych przedsiębiorców, którzy szukają sposobów na współpracę i wzajemne wspieranie się w generowaniu przychodów. Jednak, jak każdy model biznesowy, revshare wymaga dokładnego planowania, jasnych umów i zaufania między stronami.

Zobacz także:

Spotkajmy się na żywo:

Wszystkie wydarzenia
26.04.2024

Konferencja E-wolucja

20.03.2024

ProstoDoKasy Fly Offline

15.03.2024

eMarketing Event

14.03.2024

Ecommerce.pl Event 2.0

08.03.2024

Konferencja E-wolucja

13-16.11 2023

Web Summit 2023

30-31.10.2023

Madrid Tech Show 2023

27.10.2023

24. Targi eHandlu

17.10.2023

Ecommerce.pl Event 1.0

07.09.2023

PrestaShop Connect

10-19.03 2023

SXSW 2023

18-20.10 2022

Techcrunch 2022

30.05-02.06 2022

Hannover Messe 2022

European Union
Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Cookies